Εταιρικό Προφίλ


Επωνυμία

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση

Δραστηριότητα

Ace Ενεργειακή Ε.Π.Ε.

998861841

Αγ. Δημητρίου

Όθωνος 39, Τ.Κ. 173 43 Αγ. Δημήτριος

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα